Сигнализиране

Община Благоевград

гр. Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1
ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

09.07.2024
Уважаема г-жо ***, в прикачения файл Ви изпращам отговор на постъпил сигнал с вх. № 94-00-996/19.06.2024 г. Успешен ден!
09.07.2024
Уважаеми г-н Николов,
в прикачения файл Ви изпращам отговори на постъпили сигнали с вх. № П-00-1057/02.07.2024 г. и № П-00-1058/02.07.2024 г.
 
Успешен ден!
 

09.07.2024
 
 
From: inspektorat@blagoevgrad.bg
Sent: Tuesday, July 9, 2024 8:18 AM
To: 'dianageodoncheva@gmail.com'
Cc: 'signal@helpbook.info'
Subject: SN:956972LJ-NC 
Уважаема г-жо Дончева,
в прикачения файл Ви изпращам отговор на постъпил сигнал с вх. № 94-00-996/19.06.2024 г.
 
Успешен ден!
 

22.04.2024
Добро утро, Сигналът касае Община Кресна, не е за град Благоевград. Поздрави, Веселина Попова Кабинет Кмет Община Благоевград пл. "Георги Измирлиев" №1 2700, Благоевград, България Тел: 073 88 44 13 https://blagoevgrad.bg/
04.04.2018
Във връзка с получен Сигнал код 958526KD-NС, Ви уведомяване, че е направена проверка на място, уведомена е фирмата поддържаща детските площадки на територията на Община Благоевград за предприемане на необходимите мерки за отстраняване на проблема.
 
С уважение,
 
        инж. Даниела Палева
        Младши експерт ИД
        при Община Благоевград
        GSM 0893 336 729
 

1 - 8 от 8