Сигнализиране

Община Пловдив

гр. Пловдив, пл. Ст. Стамболов №1
ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

12.03.2019
Приложено изпращаме Ви, отговор на Ваш сигнал с вх. № 19 НЕТ-109/24.01.2019 год. ОП "ОБЩИНСКА ОХРАНА"
04.06.2018
Уважаеми господа,


Приложено изпращаме Ви отговор по сигнал с код SN:626443OC-NC, получен в Община Пловдив чрез Министерството на околната среда и водите.

Подробна информация от осъществената по случая проверка, се съдържа в протокола от работата на комисията.С уважение,


Дирекция "Екология и

управление на отпадъците"
Община Пловдив


1 - 3 от 3