Сигнализиране

Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)

гр. София 1407, ул. “Кричим” №1
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Основна цел на НЗОК е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ - чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.

Време за обработка на сигнал в институцията: