Сигнализиране

Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)

гр. София, ул. „Триадица“ №2
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Държавната агенция за закрила на детето е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.

https://sacp.government.bg/bg/za-agenciyata/deinost/

Време за обработка на сигнал в институцията: