Сигнализиране

Община Варна- район "Одесос"

ул."Стефан Караджа" №30
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Общинската администрация в район „Одесос” има отговорности по поддържането и развитието на територия с обща площ повече от 7100 декара. Районът извършва административно обслужване на население от над 87000 жители, регистрирано на територията на района.

Район „Одесос” е централен район и с най-висока концентрация на икономически дейности. Тук са офисите на престижни фирми, всички големи банки и магазини. Разположени в района са съществена част от образователните институции на общината, аптечната мрежа и лечебни заведения. В района са и: Областната управа; Централната сграда на Община Варна; МВР – ОДП; Първо РПУ на МВР, Варненският районен съд, Варненският окръжен съд, Апелативният съд; Службата по вписванията; Варненската и Велико-преславска Света Митрополия; Главният щаб на ВМС; Държавният архив. На територията на района се намират Оперно-филхармонично дружество - Варна, Драматичният театър „Стоян Бъчваров”, Регионалната библиотека „Пенчо Славейков”, много музеи и картинни галерии.

Архитектурният облик на района се изгражда от Археологическия резерват на територията на античния град Одесос – Варна, охранителната зона на резервата, много стари сгради – паметници на културата, както и от новопостроени обществени и жилищни сгради с модерен дизайн. По подходящ начин в градската архитектурна среда са вписани и паметниците – израз на монументалното изкуство.

Районът притежава и концентрирани зелени площи – градски градини и озеленени междублокови пространства, а през него премиват основните булеварди на града.

Време за обработка на сигнал в институцията:

25.11.2022
ВХ. НОМЕР ИИБ22003374ОД/25,11,2022Г
18.10.2022
ВХ. УСКОР22002143ОД/18,10,2022
04.10.2022
 __________ ESET Endpoint Antivirus __________

Този имейл е сканиран, не са открити заплахи.


имейл до: v_vasilev2001@yahoo.com; signal@helpbook.info с тема СИГ2200439ОД_001ОД.pdf - е OK


Версия на системата за засичане: 26032 (20221004)

https://www.eset.bg
09.09.2022
 __________ ESET Endpoint Antivirus __________

Този имейл е сканиран, не са открити заплахи.


имейл до: signal@helpbook.info с тема УСКОР22001836ОД_001ОД.pdf - е OK


Версия на системата за засичане: 25897 (20220909)

https://www.eset.bg
05.09.2022
ВХ.№ УСКОР22001836ОД/05,09,2022
18.07.2022
Вх.№ ИИБ22001934ОД/18.07.2022
първа << 1 2 3 >> последна
1 - 10 от 30