Сигнализиране

Община Тетевен

Пощенски код: 5700
Адрес: град Тетевен, площад "Сава Младенов" №9
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Община Тетевен е разположена в Ловешка област – Северозападен район за планиране. Общината граничи с 10 общини от Ловешка, Софийска и Пловдивска област. Това са общините Ябланица, Луковит, Угърчин и Троян от Ловешка област; Карлово от Пловдивска област и Антон, Пирдоп, Златица, Етрополе и Правец от Софийска област. Макар и да граничи пряко с общините Карлово, Антон, Златица и Пирдоп, практически с тези общини не съществуват преки транспортни връзки и няма възможност за непосредствен обмен на пътуващи хора и стоки.

Време за обработка на сигнал в институцията: