Сигнализиране

Столична община - Район "Триадица"

София
ул. Алабин 54
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Съгласно градоустройствения план на Столична община в района са обособени следните жилищни зони – жк. ”Гоце Делчев”, жк. ”Стрелбище”, жк. ”Иван Вазов” и централна градска част, кв. ”Манастирски ливади”, жк. ”Южен парк”, кв. ”Кръстова вада

Време за обработка на сигнал в институцията:

04.12.2023
Във връзка с Ваш сигнал за Необходимост от светофарна уредба на ул. Васил Стефанов и бул.България, бихме искали да Ви информираме ,че с Наредба 17 от 23.07.2001г, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, се определят условията, редът, местоположението, начинът за поставяне и изискванията към пътните светофари, които подават светлинни сигнали. В същата наредба се изброени и критериите на които трябва да отговаря място на пътя , на което е целесъобразно да се постави светофарна уредба. Изграждане на светофарна уредба на ул."Васил Стефанов" при включването в бул."България", е нецелесъобразно. Бул."България" е висок клас булевард , главен носители на автомобилното движение, включването на движението от ул."Васил Стефанов" е регулирано посредством знаково стопанство.
29.06.2023
Сигналът се изпраща до район "Триадица" за проверка и становище за последващо процедиране. / 29-06-23-отговор ч. Лазаров
05.06.2023
Уведомяваме Ви, че сигнала е изпратен до районна администрация "Триадица" за извършване на проверка на място и изготвяне на становище, необходими на Столична община за последващо процедиране.
25.10.2022
Българска агенция по безопасност на храните, ЕИК: 176040023 Вашия документ е регистриран с Входящ номер: 19908/24.10.2022
13.07.2022
Силен шум от разбити трамвайни релси
05.07.2022
Уведомяваме Ви, че е извършен ремонт на компрометираният участък.
23.12.2021
По сигнал - Заселване на клошари в градинка "Буката"
21.12.2021
Изоставен автомобил с регистрационен номер CA6139XT / 21-12-21-отговор ч. Владимирова
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 39