Сигнализиране

Столична община - Район "Студентски"

гр. София 1700, Студентски град, бл. 5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Район „Студентски” е разположен в югоизточната част на Столицата. Наименованието си носи от Студентски град, който е част от неговата територия. Границите му с другите райони минават по бул. Цариградско шосе, „Дървенишка река”, бул. „Климент Охридски”, околовръстен път, бул. „Симеоновско шосе”, бул. "Д-р Г. М. Димитров”. Площта на района е 9,135 км², което представлява приблизително 2% от площта на гр. София.

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 42
16.06.2022 Неокосена територия в локалното на бул. "Св. Кл. Охридски изпратен
16.06.2022 Изоставен автомобил поне от 20 години изпратен
15.06.2022 Топола изпратен
25.05.2022 Домашни кучета изпратен
23.05.2022 Безпризорни кучета изпратен
11.05.2022 Проблемен участък на улица изпратен
10.05.2022 Нарушение на обществения ред изпратен
18.04.2022 Опасни дупки в студ град получил отговор
19.01.2022 Незаконни разкопки, и рязане на дървета получил отговор
09.12.2021 ж.к. Малинова долина - улици получил отговор
11.12.2019
ОТГОВОР НА ПИСМО № 338200-15973/19Г., ОТН. ШУМ ОТ ТЪРГ. ОБЕКТ "БУДА БАР" В ГР. СОФИЯ, Ж.К. "СТУДЕНТСКИ ГРАД"
05.12.2019
При строителството трябва да са предвидени достатъчен брой паркоместа на собствен терен, според нормативните изисквания. Предложения за еднопосочно движение се правят от районната администрация, след провеждане на обществено обсъждане, само на улици въведени в експлоатация.
04.12.2019
Уважаема госпожо, информираме Ви, че са направени съответните проучвания във връзка с Вашето искане за изграждане на светофарна уредба на посоченото кръстовище. Към момента няма възможност да бъде възложено проектиране и изграждане на светофарна уредба, тъй като ул."Йордан Радичков" и ул."Георги Русев", не са изградени съгласно регулационния план и не осигуряват възможност за двупосочно движение съгласно действащата нормативна уредба. Предвид горното своевременно сме информирали районните кметове, за да бъдат предприети действия по отчуждаване на терените в обсега на улиците.
13.11.2019
По сигнал за заведение "шумозамърсител" в жк. Студентски град, ул. Академик Николай Стоянов №13
20.03.2019
Сигналът Ви е изпратен за проверка до фирмата, поддържаща уличното осветление в района.
05.02.2019
Сигналът e изпратен до район "Студентски" за проверка и становище.
18.10.2018
Хлопащ капак на ревизионна шахта ./ул."21-век"30
02.10.2018
До Платформа Хелпбоок,

Приложено Ви изпращаме писмо на Столична Община - Район Студентски
с изх. № Към РСТ18-КЦ01-753-[2]/02.10.2018

Do Platforma Helpbook

Prilozheno Vi izprashtame pismo na Stolichna Obshtina - Rayon Studentski
s izh. № Kam RST18-KTs01-753-[2]/02.10.2018

Столична община - район Студентски

Столична община - район "Студентски"
Адрес:
гр. София ПК 1700
Студентски град бл. 5
Тел: +02 / 868 31 24
Fax: +02 / 868 61 16
E-mail: rajon@studentski-so.org
Web site: www.studentski.bg


първа << 1 2 >> последна
11 - 19 от 19