Сигнал № 0000902 / 25.05.2019
Статус: изпратен

Силно ежедневно замърсяване в зоната за изхвърляне на битови отпадъци на ул. “Д-р. Любен Попов”,в района на паркинга срещу Четвърта Езикова Гимназия

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Уважаеми господа,

Със засилваща се тревога от три години наблюдавам ежедневно непоносимо замърсяване около кофите за смет на ул.”Д-р . Любен Попов”, находящи се в района на паркинга срещу Френската езикова гимназия в кв. БРИЗ.
Видимите причини за това недопустимо ежедневно натрупване на голямо количество смет вън от съдовете ,предвидени за целта ,са:
- трите метални кофи не са в състояние да я поберат,
-двете кофи са с изкорубени и захвърлени настрана метални капаци, което ги зарежда с вода при дъжд и усилва зловонията
-бих споменала евентуално и липсата на метално мрежесто ограждение , което би спряло поне отчасти набезите на улични котки и кучета, и др.

Моля , по възможност , да се увеличи броят на контейнерите/съдовете за смет!
Възнамерявам да се обърна и към друга инстанция- а именно “Замърсяване на обществените площи” на първо време, в зависимост от Вашето становище .
Нямам нищо против ние, живущите в района, да се включваме в почистването му, но считам , че вашата намеса е от първа необходимост !
Благодаря за вниманието!

Вяра Нун
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:210391LI-NC
Насочен към: Община Варна
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари