Сигнал № 0000759 / 27.02.2019
Статус: изпратен

Пропаднала улица пред Детска ясла

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
На ул. Суходолска 2 се намира СДЯ 48. Улицата пред входа на яслата е пропаднала и изровена. А тротоарът на съседната пряка / пред бл. 25/ е изцяло деформиран и на практика липсва.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:825261DP-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари