Сигнал № 0000703 / 25.01.2019
Статус: изпратен

Съоръжение до село Бориславци

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Надлежно Ви уведомявам, за състоянието на новоизградено съоръжение на път III-8081 до село Бориславци, област Хасково част от Републиканската пътна мрежа на България. Съоръжението бе отнесено от потоп през февруари 2012г., строежът на новото съоръжение започна в края на 2013г. от фирма „Трейс“ АД. Цялата конструкция на съоръжението е реконструирана. Наблюдават се множество дефекти по долното строене, отнесени габиони при двата устоя, нарушено и липсващо бетоново покритие на устоите. Постоянният приток на вода и липсващите габиони, водят до подкопаването и изравянето пилотите.
Съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. от МРРБ и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти, съоръжението е в гаранционен срок.
Моля, Ви да предприемете необходимите действия за гарантиране безопасността на движението и сигурността на хората.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:448759AU-NC
Насочен към: Община Хасково
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари