Сигнал № 0000554 / 29.09.2018
Статус: изпратен

Почистване на зелени площи на ул. Марагидик 32

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Уважаема г-жо Кмет,

Във връзка с подаден от мен сигнал на 20.07.2018 с вх. № РСЛ18-ВК08-1228 относно почистване на зелени площи на ул. Марагидик 32 и съответно Ваш отговор от 10.08.2018, че е възложено почистване, Ви уведомявам, че към 29.09.2018 почистване не е извършено.

Моля за отговор в какъв срок ще бъде извършено възложеното от Вас почистване.

С уважение,
Димитър Иванов
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:354997LS-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари