Сигнал № 0005123 / 09.07.2024
Статус: изпратен

Липсващи контейнери за боклук село Лиляче

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Здравейте,данък смет увеличен,но подобрение на услугата няма. Контейнерите недостатъчни, отдалечени, трудно отварящи се. Липсват контейнери и за био отпадъци, няма къде да изхвърлим треви, бурени и други био разградими отпадъци.Моля за повече контейнери, особено на ул.Васил Левски село Лиляче, община Враца.
Асфалтиране на улицата също е крайно належащо, поради честите аварии на водоснабдяване и канализация и слабия контрол след възстановяването, дали са асфалтирани изкопите, липсва асвалт и по платното растат бурени и растения.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:114249PF-NC
Насочен към: Община Враца
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари