Сигнал № 0000493 / 26.08.2018
Статус: изпратен

Повредено съоръжение на детска площадка. Опасност от нараняване!

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Липсващи пружини от двете страни на батут на детска площадка, намираща се между улиците: “Балчик”, “Съвет на Европа” и локалното платно на бул. “Цар Борис III”. Опасност от пропадане в шахтата и нараняване. Подадени са два сигнала до контактен център (call.sofia.bg) към Столична Община (104493/11.08.18 и 106874/24.08.18), които все още са в статус “Чакащ обработка”. Моля, вземете под внимание спешността на случая! Съоръжението трябва да се ремонтира незабавно, тъй като застрашава здравето на децата ни!
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:844602FX-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари