Сигнал № 0004672 / 21.02.2024
Статус: изпратен

Подадени сигнали с №№РЛН23-ГР94-3217/18.09.2023г., РЛН23-КЦ5171/24.01.2023г. относно необходимост от кастрене и/или премахване на дървесна растителност

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Уважаеми господин Тодоров,
В Столична община и район Люлин са регистрирани документи с №№
РЛН23-ГР94-3217/18.09.2023г., РЛН23-КЦ5171/24.01.2023г., сигнали с №№365130/СОА23-КЦ01-3073/18.01.2023г. и 431300/СОА23-КЦ01-66632/16.11.2023г., чрез Контактния център, касаещи счупени клони на дървета, необходимост от кастрене и/или премахване в цялост.
Към настоящия момент в Администратинвната информационна система няма данни за административна реакция от управляваната от Вас структура, свързана с визирания проблем.
" Зелените площи разположени в междублоковото пространство са изключително занемарени, растителността-никаква/саморасляци, които не само загрозяват района ни, но и са се превърнали в местобитания на бездомните животни. При лоши метеоролигични условия поради близкото разстояние до жилищната сграда, клоните на дърветата се удрят силно в прозорците на живущите."
Моля да бъдат предприети действия по намаляване цялостният обхват на короните на дърветата, кастрене и/или премахвне на тези които са в близост до сгрдата с цел опазване здравето на гражданите чрез осигуряване на здравословна жизнена среда.


Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:294191OL-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари