Сигнал № 0004399 / 20.11.2023
Статус: получил отговор

Незаконно Строителство

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Главен Директор на Главна Дирекция строителен контрол.
Относно поредица от жалби с входящи номера - 94-А-339 от 05.12.2022г;94-А-339 от31.03.2023г.
Моля да бъде назначена повторна проверка, защото съм сигурна, че е направено сериозно нарушение. Прилагам жалбите ми снимков материал и отговора който получих. Моля да се вземе под внимание, защото според мен случаят е свързан с корупция!!!
1. Как е издадено разрешение за плътния и доста висок дувар на 21.06.2023г. Като първата ми жалба е от 05.12.2022г. дувара вече беше изграден. И нямат подписан документ от мен.
2. Между дувара и къщата нямало изграден строеж. Напротив има огромна масивна стая З врати, прозорци, изолация и покрив. Вие ми лъжете за какъв слънцезащитен навес ми пише в отговора. Г-н Миладин Савов е човека който направи проверката на която присъствах и аз. Той установи, че нямат никакви документи освен старо становище.
3. Отводнителната система на имота им минава и през моя имот и е изведена на единствения главен път!
Чакам цяла година, за да получа в отговор тези страшно сглобени лъжи. И тук мисля, че става въпрос за страхотни нередности. Незаконното строителство в имота продължава и до днешна дата без никакви проекти и разрешителни. Моля за повторна проверка!!!
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:409808TI-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
21.11.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
HelpBook.info - Незаконно строителство ...
Уважаеми дами и господа, моля да ни изпратите въпросните жалби и снимков материал, тъй като посочените входящи номера не съвпадат със сигнатурата на номерата, които издава ДНСК. Екипът ни остава на Ваше разположение!
21.11.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
HelpBook.info - Незаконно Строителство ...
Вашият входящ номер е СФ-2173-14-656. Хубав ден!
Коментари
Няма коментари