Сигнал № 0004385 / 17.11.2023
Статус: получил отговор

СОФИЯМЕД - открита асансьорна шахта в ремонт

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
В болница Софимед Блок 1, намираща се в бул. "Г. М. Димитров" №16, в централната сграда се ремонтира асансьор вече месеци, при което шахтата е необезопасена на почти всички етажи. Машината е извадена, шахтата е висока над 5 етажа (20 метра), не се знае какво има на дъното ѝ, а отворите при вратите са покрити единствено с найлон и надпис, за тези които решат да прочетата. За другите, за тези, които са се замислили върху диагнозата си и за децата има следните хипотези:
- човек залита и инстинктивно се опира на найлона, закрепен с тиксо към стената. Зад найлона зее шахта с дълбочина над 15 метра;
- дете си играе и решава да се опре на найлона;
- възрастен и болен човек му става лошо и припада, падайки към найлона на шахтата;
При всички тези хипотези резултатът е един и същи - поредната трагедия, поради престъпна небрежност. Не е ли време да започнем да мислим и да бъдем поне малко отговорни.
След като сигнализирах на рецепция за проблема, на другия ден ситуацията е непроменена. Всеки ден покрай тази шахта минават стотици хора - пациенти, лекари, посетители и служители.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:511532NY-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
17.11.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
HelpBook.info - СОФИЯМЕД - открита асансьорна шахта в ремонт...
Сигналът е заведен под номер СО-2550-14-508. Хубав ден!
Коментари
Няма коментари