Сигнал № 0004384 / 17.11.2023
Статус: получил отговор

Необезопасена шахта на асансьор в болница

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
В болница Софимед Блок 1, намираща се в бул. "Г. М. Димитров" №16, в централната сграда се ремонтира асансьор вече месеци, при което шахтата е необезопасена. Машината е извадена, шахтата е висока над 5 етажа, не се знае какво има на дъното ѝ, а отворите при вратите са покрити единствено с найлон и надпис, за тези които решат да прочетата. За другите, за тези, които са се замислили върху диагнозата си и за децата има следните хипотези:
- човек залита и инстинктивно се опира на найлона, закрепен с тиксо към стената. Зад найлона зее шахта с дълбочина над 15 метра;
- дете си играе и решава да се опре на найлона;
- възрастен и болен човек му става лошо и припада, падайки към найлона на шахтата;
При всички тези хипотези резултатът е един и същи - поредната трагедия, поради престъпна небрежност. Не е ли време да започнем да мислим и да бъдем поне малко отговорни.
След като сигнализирах на рецепция за проблема, на другия ден ситуацията е непроменена. Всеки ден покрай тази шахта минават стотици хора - пациенти, лекари, посетители и служители.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:963653QZ-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
21.11.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
Re: писмо
Здравейте, Благодарим за информацията! Отговорът е прикачен към сигнала в HelpBook.info: https://helpbook.info/signal/view/4384 Поздрави, Екип HelpBook.info On 2023-11-21 12:08, signal@helpbook.info wrote: > Уважаеми дами и господа, > > > приложено, изпращам информация относно Вашият сигнал. > > > Хубав ден! > > > Михаела Ангелова > > Връзки с обществеността > +359 2 91 59 165, > e-mail: Mihaela.Angelova@dnsk.bg > web: www.dnsk.bg > Дирекция за национален строителен контрол > > София 1606, бул. Христо Ботев № 47 > > Информацията, съдържаща се в това съобщение (включително всички > прикачени към него файлове), е предназначена за изключително ползване > от адресата и може да съдържа поверителна или законно привилегирована > информация. Ако не сте целевия получател, моля, имайте предвид, че > използването, копирането, всяка форма на разпространение и всяко друго > съответно действие по отношение на това съобщение или на части от него > е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, моля > да уведомите подателя, като върнете съобщението и го изтриете от > системата, за което Ви благодарим. ДНСК не носи отговорност за непълно > или неподходящо предаване на информацията, съдържаща се в това > съобщение, нито за забавяне на получаването му във вашата система или > причиняване на повреда. Моля, имайте предвид, че от ДНСК са взети > разумни предпазни мерки, за да бъде предотвратено предаването на > вируси, но въпреки това не можем да гарантираме, че това съобщение или > неговите прикачени файлове са свободни от вируси. Изпращаме и > получаваме само имейли на базата на това, че няма да носим отговорност > за загуби или щети, произтичащи от отварянето на това съобщение и/или > прикачени файлове.
04.12.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
писмо
Уважаеми дами и господа, приложено, изпращам отговор. Хубав ден! Михаела Ангелова Връзки с обществеността +359 2 91 59 165, e-mail: Mihaela.Angelova@dnsk.bg web: www.dnsk.bg Дирекция за национален строителен контрол София 1606, бул. Христо Ботев № 47 Информацията, съдържаща се в това съобщение (включително всички прикачени към него файлове), е предназначена за изключително ползване от адресата и може да съдържа поверителна или законно привилегирована информация. Ако не сте целевия получател, моля, имайте предвид, че използването, копирането, всяка форма на разпространение и всяко друго съответно действие по отношение на това съобщение или на части от него е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, моля да уведомите подателя, като върнете съобщението и го изтриете от системата, за което Ви благодарим. ДНСК не носи отговорност за непълно или неподходящо предаване на информацията, съдържаща се в това съобщение, нито за забавяне на получаването му във вашата система или причиняване на повреда. Моля, имайте предвид, че от ДНСК са взети разумни предпазни мерки, за да бъде предотвратено предаването на вируси, но въпреки това не можем да гарантираме, че това съобщение или неговите прикачени файлове са свободни от вируси. Изпращаме и получаваме само имейли на базата на това, че няма да носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от отварянето на това съобщение и/или прикачени файлове.
Коментари
Няма коментари