Сигнал № 0004373 / 13.11.2023
Статус: получил отговор

Незаконно строителство върху земеделска земя

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Сигналът се отнася за имот с построена къща върху земеделска земя, без смяна на статута на земята, без строителни книжа, без инвестиционни проекти.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:707581EE-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
14.11.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
HelpBook.info - Незаконно строителство върху земеделска земя ...
Вашият входящ номер е СФ-2511-14-347. Хубав ден!
23.11.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
писмо
Уважаеми дами и господа,
 
приложено, изпращам отговор.
 
Хубав ден!Михаела Ангелова

Връзки с обществеността
+359 2 91 59 165,
e-mail: Mihaela.Angelova@dnsk.bg
web: www.dnsk.bg
Дирекция за национален строителен контрол

София 1606, бул. Христо Ботев № 47


Информацията, съдържаща се в това съобщение (включително всички прикачени към него файлове), е предназначена за изключително ползване от адресата и може да съдържа поверителна или законно привилегирована информация. Ако не сте целевия получател, моля, имайте предвид, че използването, копирането, всяка форма на разпространение и всяко друго съответно действие по отношение на това съобщение или на части от него е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, моля да уведомите подателя, като върнете съобщението и го изтриете от системата, за което Ви благодарим. ДНСК не носи отговорност за непълно или неподходящо предаване на информацията, съдържаща се в това съобщение, нито за забавяне на получаването му във вашата система или причиняване на повреда. Моля, имайте предвид, че от ДНСК са взети разумни предпазни мерки, за да бъде предотвратено предаването на вируси, но въпреки това не можем да гарантираме, че това съобщение или неговите прикачени файлове са свободни от вируси. Изпращаме и получаваме само имейли на базата на това, че няма да носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от отварянето на това съобщение и/или прикачени файлове.
27.11.2023
iskrana
Допълнение към сигнал SN :707581 EE -NC;
Вх.№ СФ -2511 - 14 - 347/ 14.11.2023 година
Уточнение:
Имотът за който е подаден сигнала граничи от източната страна на Парцел VIII - осми планоснимачен №157 в квартал 8 по плана на село Чуковезер.
28.11.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
HelpBook.info - Допълнителен коментар по сигнал от гражданин
Вашият входящ номер е СФ-2511-14-939 от 27.11.2023 г. Хубав ден!
Коментари
Няма коментари