Сигнал № 0004221 / 11.09.2023
Статус: изпратен

Шум от строеж

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
На ул."Черно море" 45, кв Виница, Варна, район Приморск7,има строеж, от който звучи по цял ден изключително силна музика, която се равнява със събитие на открито, независимо как ги титоловате.

Моля, вземете отношение, защото това е истински тормоз за живущите и работещите в района.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:350638PY-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари