Сигнал № 0004201 / 04.09.2023
Статус: получил отговор

Преграждане на брега на река Дунав

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Здравейте, на брега на река Дунав в близост до устието на река Русенски Лом е изградено преградно съоръжение, което възпрепятства свободния достъп на риболовци до брега на реката дори и при сравнително ниско ниво. Конструкцията е изградена от ограда и е закрепена със бетон. Освен това брегът многократно е променян от насипване на камъни, бетон и други материали. Има ли разрешителни за изграждане на съответните съоръжения и обекти и дали те влизат в границите на собствеността на фирмата? Очаквам вашият отговор и се надявам да се осигури достъп до бреговата ивица на река Дунав.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:201003AS-NC
Насочен към: Община Русе
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
05.09.2023
Община Русе
48-269-17 5.9.2023 г. E Eлектронна поща

Archimed eProcess Потвърждение


Ваш e-mail
==============================================
Изпратен на:
4.9.2023 г. 11:42:14

Изпратен до:
mayor@ruse-bg.eu;


Тема:
HelpBook.info - Преграждане на брега на река Дунав...
==============================================

беше регистриран като документ с регистрационен индекс
48-269-17/5.9.2023 г.Коментари
Няма коментари