Сигнал № 0004192 / 29.08.2023
Статус: получил отговор

Незаконен канал и строеж

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Моля да бъде извършена проверка на адрес гр.София кв. Бояна ул.Бойна Слава 2Б относно незаконни: строителни дейности, а именно външната ограда надхвърля допустимата законоопределена височина и изграден незаконен канал, който оттича отпадни води в дере, в близост до стадион "Кривуля".
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:941072SF-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
30.08.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
Входящ номер
Здравейте,
 
Вашият входящ номер е СО-1924-10-821/29.08.2023
 
Успешен ден!
 Деница Костова

Началник отдел "Административно и техническо обслужване"
+359 2 91 59 100,
e-mail: Denitsa.Kostova@dnsk.bg
web: www.dnsk.bg
Дирекция за национален строителен контрол

София 1606, бул. Христо Ботев № 47


Информацията, съдържаща се в това съобщение (включително всички прикачени към него файлове), е предназначена за изключително ползване от адресата и може да съдържа поверителна или законно привилегирована информация. Ако не сте целевия получател, моля, имайте предвид, че използването, копирането, всяка форма на разпространение и всяко друго съответно действие по отношение на това съобщение или на части от него е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, моля да уведомите подателя, като върнете съобщението и го изтриете от системата, за което Ви благодарим. ДНСК не носи отговорност за непълно или неподходящо предаване на информацията, съдържаща се в това съобщение, нито за забавяне на получаването му във вашата система или причиняване на повреда. Моля, имайте предвид, че от ДНСК са взети разумни предпазни мерки, за да бъде предотвратено предаването на вируси, но въпреки това не можем да гарантираме, че това съобщение или неговите прикачени файлове са свободни от вируси. Изпращаме и получаваме само имейли на базата на това, че няма да носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от отварянето на това съобщение и/или прикачени файлове.
23.10.2023
m.milanov
Моля за резултат от проверката на подаден сигнал с вх.№ СО-1924-10-821/29.08.2023, Незаконен строеж
Моля за резултат от проверката на подаден сигнал с вх.№ СО-1924-10-821/29.08.2023, Незаконен строеж
Коментари
Няма коментари