Сигнал № 0004100 / 07.08.2023
Статус: изпратен

Нерагламентирани строителни дейности в общите части на таванските помещения

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
ДО

ДИРЕКТОРА НА РДНСК Бургас
гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ 120

ОБЩИНА БУРГАС
Отдел Конторл и принудително събаряне
гр. Бургас, ул."Александровска" 83

Ж А Л Б А

От
ЖИВУЩИТЕ в жилищен блок гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 2, вход А

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 2, вх. А, ет. 4, телефон 0899 924 665

ОТНОСНО: Нерагламентирани строителни дейности в общите части на таванските помещения на вход А

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО / ГОСПОДИНЕ,

Моля да бъде извършена проверка на адрес гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 2, вход А, етаж 6, ателие 3, с кадастрален номер 07079.613.354.1.55 (тавански етаж) относно нерегламентирани строителни дейности в подпокривното пространство в общите части над коридора, а именно надстрояване на капандурата над ската на покрива и построяването на допълнителна дървена конструкция върху вече построената капандруда, завземане на общи части от подпокривното пространство над коридора между двете тавански помещения и увреждане на общите части на входа.

Хронология на събитията:
През изминалата седмица от 24.07 до 30.07 ползвателят и предполагаем собственик на таванско помещение на горепосочения адрес (НИКОЛАЙ ВЕНКОВ КАРАБОВ) започва строителство на дървена конструкция, над вече съществуваща капандура на покрива, видима от към улица Шейново (прилагам снимкова материал), като разрушава част от покрива, а керемидите и други строителни отпадъци изхвърля в задния двор на блока. Съседите, които са забелязали строежа и дупката на покрива, започват да му правят забележки и се качват в общото пространство пред таванските стаи, като установяват, че той е усвоил голяма част от подпокривното пространство над общата част на таванските помещения, което не е над (предполагаемо) неговия имот, както и че запушва капандура за противопожарен достъп, сложил е метални врати без съгласието на другите съсобственици и съседи, затруднява достъпа до съседните тавани с много строителни материали и отпадъци, замърсява общите части - стълбище и вход.

В следствие от многото забележки и пререкания със съседите въпросното лице сам разрушава дървената конструкция над капандурата, но десет дни по-късно дупката на покрива все още стои.
На 04.08.2023г е забелязан да качва стъклена дограма, с вероятното намерение да я постави на място на премахнатите керемиди, за което няма получено съгласие от НИКОГО от живущите във входа. Също така е изказал намерение за поставяне на химическа тоалетна в неговия таван и прокопаване на мръсен канал в плочата.

Моля в законовите срокове да разгледате настоящата жалба и да бъде извършена незабавна проверка за незаконно строителство, което възпрепятства достъп до общи части, противопожарни достъпи, за увреждане и присвояване на общи части от таванския етаж и в случай на установено нарушение от Ваша страна, да издадете съответните законови разпореждания и актове за нарушение на незаконно строителство, както и премахване на всичко изградено в общите части на блока.

Настоящата жалба е и сигнал към РПУ Бургас, за влизане в чужда собственост, а именно в съседния таван от страна на въпросния нарушител, както и за разрушаване и самоуправство с общи части без разрешение на 100% от собствениците на апартаменти в блока.

С уважение,

ЖИВУЩИТЕ в жилищен блок в гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 2, вход А
Подписи:
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:264962TX-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
08.08.2023
veselakrasteva
Оттегляне на жалбата
Моля към момента да не се образува проверка по подадения на 07.08.2023 сигнал, тъй като нарушителят предприема мерки за разчистване и разваляне на конструкциите.
Коментари
Няма коментари