Сигнал № 0004099 / 06.08.2023
Статус: изпратен

Незаконни строежи - гр. Брацигово

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Сигнал за незаконно строителство на жилищни сгради находящо се в гр. Брацигово над ул. Петър Фикин (ромски квартал), което довежда до замърсяване на околната среда и околните имоти, генериране на множество строителни и битови отпадъци, които нарушават природата, както и почти денонощния шум от незаконно построените сгради.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:977138ES-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари