Сигнал № 0003887 / 01.06.2023
Статус: получил отговор

Незаконен строеж

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Моля да бъде извършена проверка на адрес гр.София кв. Бояна ул.626 2 относно строителни дейности, а именно построяването на навес и допълнителна масивна постройка построена върху ограда, граничеща с улица на при съществени отклонения от одобрения проект. Не са спазени законовите отстояния на границата на имота и улицата, както и височината на оградата.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:174355BL-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
21.08.2023
Столична Община - Район "Витоша"
Отговор Райoн Витоша
Коментари
Няма коментари