Сигнал № 0003804 / 26.04.2023
Статус: получил отговор

Незаконно строителство в р-н Витоша,София

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
На ул.Стойно Бачийски 84, имот в режим на съсобственост се продава етаж от къща с 1/2 идеални части от двор и Гараж. При огледа се оказва, че вместо два жилищни етажа са обособени четири-сутерен, първи,втори жилищен и подпокривен. Съсобственика Десислава Василева Скорик-притежаваща втори жилищен етаж е обособила сутерена и покривния етаж като жилищни и отказва достъп до тях и двора въпреки, че са общи части. Няма изготвен договор за отстъпено право за ползване на покрива или другите общи части и отказва да бъде изготвен такъв. Няма необходимите строителни книжа за изграждане на подпокривен етаж-договор за отстъпено право на ползване, разрешително за строеж и инвестиционен проект. Смятам че са нарушени устройсвените показатели и са надвишени 10те метра за ниско строитество.
Моля да бъде извършена проверка.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:449578CP-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
03.05.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
писмо
Уважаеми дами и господа, приложено, изпращам информация, относно Вашият сигнал. Хубав ден! Михаела Ангелова Връзки с обществеността +359 2 91 59 165, e-mail: Mihaela.Angelova@dnsk.bg web: www.dnsk.bg Дирекция за национален строителен контрол София 1606, бул. Христо Ботев № 47
26.06.2023
Столична Община - Район "Витоша"
писмо Район Витоша
27.06.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
писмо
Уважаеми дами и господа, приложено, изпращам информация относно Вашият сигнал. Хубав ден! Михаела Ангелова Връзки с обществеността +359 2 91 59 165, e-mail: Mihaela.Angelova@dnsk.bg web: www.dnsk.bg Дирекция за национален строителен контрол София 1606, бул. Христо Ботев № 47 Информацията, съдържаща се в това съобщение (включително всички прикачени към него файлове), е предназначена за изключително ползване от адресата и може да съдържа поверителна или законно привилегирована информация. Ако не сте целевия получател, моля, имайте предвид, че използването, копирането, всяка форма на разпространение и всяко друго съответно действие по отношение на това съобщение или на части от него е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, моля да уведомите подателя, като върнете съобщението и го изтриете от системата, за което Ви благодарим. ДНСК не носи отговорност за непълно или неподходящо предаване на информацията, съдържаща се в това съобщение, нито за забавяне на получаването му във вашата система или причиняване на повреда. Моля, имайте предвид, че от ДНСК са взети разумни предпазни мерки, за да бъде предотвратено предаването на вируси, но въпреки това не можем да гарантираме, че това съобщение или неговите прикачени файлове са свободни от вируси. Изпращаме и получаваме само имейли на базата на това, че няма да носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от отварянето на това съобщение и/или прикачени файлове.
22.08.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
писмо
Уважаеми дами и господа, приложено, изпращам информация относно Вашият сигнал. Хубав ден! _Михаела Ангелова_ _Връзки с обществеността_ Дирекция за национален строителен контрол
30.08.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
Код на сигнала: SN:449578CP-NC
РДНСК София +359 2 81 07 651 , e-mail: RDNSK_Sofia@dnsk.bg web: www.dnsk.bg Дирекция за национален строителен контрол РДНСК София София 1000, ул. Алабин №35 Информацията, съдържаща се в това съобщение (включително всички прикачени към него файлове), е предназначена за изключително ползване от адресата и може да съдържа поверителна или законно привилегирована информация. Ако не сте целевия получател, моля, имайте предвид, че използването, копирането, всяка форма на разпространение и всяко друго съответно действие по отношение на това съобщение или на части от него е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, моля да уведомите подателя, като върнете съобщението и го изтриете от системата, за което Ви благодарим. ДНСК не носи отговорност за непълно или неподходящо предаване на информацията, съдържаща се в това съобщение, нито за забавяне на получаването му във вашата система или причиняване на повреда. Моля, имайте предвид, че от ДНСК са взети разумни предпазни мерки, за да бъде предотвратено предаването на вируси, но въпреки това не можем да гарантираме, че това съобщение или неговите прикачени файлове са свободни от вируси. Изпращаме и получаваме само имейли на базата на това, че няма да носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от отварянето на това съобщение и/или прикачени файлове.
Коментари
Няма коментари