Сигнал № 0003797 / 24.04.2023
Статус: получил отговор

Незаконно строителство в гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски 5

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Моля да съдействате за отстраняване на незаконно издигнати гаражни клетки в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.37, адрес на поземления имот: гр.Бургас, ул.“Александър Стамболийски“ № 5. Гаражните клетки са изградени без необходимите документи и строителни разрешителни.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:956102BF-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
23.05.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
писмо
Уважаеми дами и господа, приложено, изпращам информация, относно Вашият сигнал. Хубав ден! Михаела Ангелова Връзки с обществеността +359 2 91 59 165, e-mail: Mihaela.Angelova@dnsk.bg web: www.dnsk.bg Дирекция за национален строителен контрол София 1606, бул. Христо Ботев № 47 Информацията, съдържаща се в това съобщение (включително всички прикачени към него файлове), е предназначена за изключително ползване от адресата и може да съдържа поверителна или законно привилегирована информация. Ако не сте целевия получател, моля, имайте предвид, че използването, копирането, всяка форма на разпространение и всяко друго съответно действие по отношение на това съобщение или на части от него е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, моля да уведомите подателя, като върнете съобщението и го изтриете от системата, за което Ви благодарим. ДНСК не носи отговорност за непълно или неподходящо предаване на информацията, съдържаща се в това съобщение, нито за забавяне на получаването му във вашата система или причиняване на повреда. Моля, имайте предвид, че от ДНСК са взети разумни предпазни мерки, за да бъде предотвратено предаването на вируси, но въпреки това не можем да гарантираме, че това съобщение или неговите прикачени файлове са свободни от вируси. Изпращаме и получаваме само имейли на базата на това, че няма да носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от отварянето на това съобщение и/или прикачени файлове.
03.07.2023
IvanKolarov
Незаконно строителство в гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски 5
Уважаеми г-н Даракчиев,

Моля за съдействие във връзка с подадения от мен сигнал на 24.04.2023 за незаконно строителство в гр. Бургас на ул. Александър Стамболийски 5. Сигналът е изпратен и на Община Бургас на 24.03.2023, като до момента няма никаква реакция от тяхна страна.

С уважение,
Иван Коларов
24.08.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
писмо
Уважаеми дами и господа, приложено, изпращам информация относно Вашият сигнал. Хубав ден! _Михаела Ангелова_ Дирекция за национален строителен контрол
Коментари
Няма коментари