Сигнал № 0003542 / 12.01.2023
Статус: получил отговор

Сигнал за неправомерно самонастаняване в къща, която е общински имот.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Уважаеми дами и господа,

От няколко месеца назад сме свидетели на незаконно настаняване на група роми в изоставена къща с адрес гр. София, ул. Перник 176, ж.к. Зона Б-19, която е собственост на СО - район Възраждане.

Ние, жителите на блок 11-12 многократно подавахме сигнали към ръководството на район Възраждане в лицето на г-жа Савина Савова (районен кмет) и г-н Николай Диков (зам. кмет). Сигналите са подавани в лични срещи с тях. Записват си нещо в един тефтер и на другия ден обръщат нова страница. На всички срещи сме били повече от един човек и за това имаме свидетели. При всички разговори до момента ръководството на общината скриваше факта, че собствеността на имота е 100% "общинска частна" и с различни доводи под формата на дълги проучвания и проверки отлагаше истинското решаване на въпроса. Не постъпват искрено и честно с нас, което много ни разочарова.

Сега се обръщаме към Вас с молба да използвате всички възможни ресурси и в синхрон с другите отговорни институции да изясните статута на настанените роми в къщата на адрес ул. Перник 146, зона Б-19.

Конкретно, бихме искали да получим писмено становище по казуса за настаняването на група роми в къща на адрес ул. Перник 146, в кв. Зона Б-19, който е отговорност на СО - район Възразждане.

Фактите, които искаме да знаем са:

1. чия собственост са сградата и пристройката от лицевата страна на парцела на цитирания адрес?
2. законно ли са се настанили текущите обитатели в сградата?
3. какви са резултатите от организираната на 13.12.2022 от 7:00 часа полицейка проверка (с участието на общински служител).
3.1. имат ли обитателите нужната адресна регистрация?
3.2. как са урегулирани правните им взаимоотнотношения със собственика на имота?
3.3. имат ли договр за наем?
3.4. договора за наем регистриран ли е в общината?
3.5. внасяни ли са дължимите данъчни вноски по договора?
3.6. в битово отношение, как се използват комуналните услуги както ток, вода, телефон, интернет, телевизия.
3.7. ако обитателите нямат адресна регистрация, на чие име са партидите за комунални услуги?
3.8. По време на проверката какви нарушения са констатирани и за всяко от тях какви мерки са предприети?
4. технически издържано и законово обосновано ли е прокарването на въздушни кабели във всички посоки около къщата и през улицата?
5. ако в сградата няма течаща вода, това прави ли я неподходяща в хигиенно отношение и за отглеждане на малки деца?

Благодарим предварително!
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:795599UP-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
13.01.2023
Министерство на вътрешните работи (МВР)
FW: HelpBook.info - Сигнал за неправомерно самонастаняване в къща, която е общин...
вх. № 489700-263/13.01.2023г. ДО СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Пренасочваме към Вас настоящето електронно съобщение по компетентност . Сектор „Жалби, предложения и сигнали"-МВР
26.01.2023
Министерство на вътрешните работи (МВР)
328600-5233
Коментари
Няма коментари