Сигнал № 0003418 / 28.11.2022
Статус: изпратен

Незаконно строителство/тераса/ с.Владая

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Моля да получа отговор на мой сигнал,изпратен чрез helpbook,с изх.номер към СО-район Витоша-СО-2170-04708 от 10.10.2022г.Сигнала се отнася за незаконна тераса в имот находящ се в с.Владая,ул.”Войнишко въстание”29,за която СО е уведомена отдавна,но нямам никакъв отговор за резултата от направената проверка вече два месеца.Моля да получа официален отговор от компетентните органи за статута на терасата в горецитираната къща,в която живеят Валери Лазаров,Лъчезар Лазаров и Тодорка Лазарова.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:572992AF-NC
Последователи: 2
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари