Сигнал № 0003397 / 16.11.2022
Статус: изпратен

Кучета без повод

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Здравейте,
Моля да бъде извършена проверка за пуснати да се разхождат свободно, без повод, домашни кучета в парк "Възраждане". Това най-силно се наблюдава на тревните площи и прилежащите им алеи, зад заведение "Македонска среща". Това действие е в нарушение на "НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община", Раздел 2, чл.5, ал. 3, т.1
(3) Собственикът на куче е длъжен:
1. Да го води винаги на повод не по-дълъг от 2 метра. Свободно пускане на кучето е разрешено само на специално предвидени за целта места.
Моля да се предприемат съответните действия за санкциониране на нарушителите и спиране на тази практика.
Благодаря.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:511027SF-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари