Сигнал № 0003202 / 26.08.2022
Статус: получил отговор

Дупка в пътна настилка

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
От доста време се наблюдава голяма и разрастваща се дупка по средата на пътната настилка на бул."Драган Цанков" 23 . Създава предпоставка за произшествия, заради опита на водачите да я избегнат и да не навредят на своя автомобил.
Моля за съдействие за възстановяване на нормалната настила и преасфалтиране на дупката.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:038013QB-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
10.10.2022
Столична община - Район "Изгрев"
SN:038013QB-NC
Сигналът ще бъде изпратен до фирмата поддържаща уличната мрежа на района за предприемане на необходимите действия по възстановяване на нормалното експлоатационно състояние на учaстъка
28.10.2022
Столична община - Район "Изгрев"
SN:038013QB-NC
По сигнал - Дупка в пътна настилка
02.11.2022
Столична община - Район "Изгрев"
SN:038013QB-NC
Сигнали постъпили в Контактен център на Столична Община с рег.№ СОА22-КЦ01-47836/04.10.2022г., СОА22-КЦ01-48070/05.10.2022г., във връзка с компроментирани участъци на територията на Столична община
10.02.2023
Столична община - Район "Изгрев"
SN:038013QB-NC
по сигнал - ДО СТОЛИЧНА ОБЩИНА ГР. СОФИЯ, УЛ. "МОСКОВСКА" № 33 НА ВНИМАНИЕТО НА: Д-Р ИНЖ. АНГЕЛ ДЖОРГОВ ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАПРАВЛЕНИЕ "ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО" На Ваш: СОА22-КЦ51-85000/28.10.2022г. с копие до Контактен център на рег. №№ СОА22-КЦ01-47836/04.10.2022 г. и СОА22-КЦ01-48070/05.10.2022 г. Относно: Сигнали с рег. №№ СОА22-КЦ01-47836/04.10.2022 г. и СОА22-КЦ01-48070/05.10.2022 г. във връзка с компрометирани участъци на територията на Столична община УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Д-Р. ИНЖ. ДЖОРГОВ, Във връзка с получения Сигнали с рег. №№ СОА22-КЦ01-47836/04.10.2022 г. и СОА22-КЦ01-48070/05.10.2022 г. във връзка с компрометирани участъци на територията на Столична община представители на ДЗЗД "АЛФА ТЕКС" - инвеститорски контрол на 6 зона, съвместно с представител на Строителната фирма поддържаща съответната зона направихме оглед на място. Констатирани са причините за възникналия проблем и са взети необходимите технически и мобилизационни мерки. Възстановяването на нормалното експлоатационно състояние на уличната мрежа в цитирания участък ще бъде извършено в най-кратки технологични срокове и при благоприятстващи климатични условия. Ръководството на ДЗЗД "АЛФА ТЕКС" е заинтересовано за поддръжка на добро състоянието на уличната мрежа в зона 6. ДЗЗД АЛФА-ТЕКС: ........п........ заличена информация на основание чл. 4 от Регламента на (ЕС) 2016/679 и чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 37 от ЗОП инж. КАМЕН БЕЛЧЕВ
Коментари
Няма коментари