Сигнал № 0003063 / 21.06.2022
Статус: изпратен


Незаконно издигане във височина на новострояща се жилищна сграда

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
В ПИ с идентификатор 68134.1934.885, с адрес гр. София, район Витоша, м-т Гърдова глава, ул. Генерал Кутузов 53A, се извършва строителство на нова жилищна сграда, като височината й надвишава разрешената максимална височина. За този район е предвидено ниско застрояване (до 10 m). До момента са изградени сутерен, и четири жилищни етажа, като четвъртият етаж над сутерена се явява пети надземен етаж спрямо терена на северната фасада на сградата (поради наклонения характер на терена). С това незаконно издигане във височина новостроящата сграда засенчва съществувашата сграда, разположена северно в същия парцел, както и сградите в съседните парцели. С увеличението на РЗП се надвишават и максималните устройствени показатели. Освен това, поради бетонирането на по-голямата част от парцела не остава място за необходимото озеленяване с висока дървесна растителност.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:732087CD-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари