Сигнал № 0003014 / 04.06.2022
Статус: получил отговор

Докога така г- н Пенчев ?

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Уважаеми г- жи и г- да от СРЗИ,
щеше да е смешно ако не беше отвратително и
забранено не нормалните действия наричани
почистване.По скоро е погубване/на здравето ни и това на децата ни!!!Без да уточнявам от колко години е това безхаберие настоявам ВЕДНАГА
поне да санкционирате нарушителите!!!

С уважение: Б Владков
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:247699JF-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
06.06.2022
Столична регионална здравна инспекция
Регистриран документ в СРЗИ
Уважаеми господине / Уважаема госпожо,

Днес, 06.06.2022г. в 10:02ч.
в Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 96-00-2425\3

Деловодство на СРЗИ


Uvаzhаemi gospodine / Uvаzhаemа gospozho,

Dnes, 06.06.2022g. v 10:02ch.
v Stolichnа regionаlnа zdrаvnа inspektsiya (SRZI) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 96-00-2425\3

Delovodstvo nа SRZI
Коментари
Няма коментари