Сигнал № 0002894 / 08.04.2022
Статус: получил отговор

Иннституционална социопатия

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Уважаеми д-р Пенчев,г-жо Балабанова
Надявам се, че обръщайки се лично към вас най сетне да вземете под внимание тоновете жалби
подписки, препоръки в т.ч. такива и от собственият Ви принципал и ще изпълните задълженията си да санкционирате нарушителите поне веднъж!От снимките се вижда, че твърденията в отговорите Ви до мен са меко казано абсурдни!

С уважение:Б Владков
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:086341UN-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
11.04.2022
Столична регионална здравна инспекция
Регистриран документ в СРЗИ
Уважаеми господине / Уважаема госпожо,

Днес, 11.04.2022г. в 12:48ч.
в Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 96-00-3324\1

Деловодство на СРЗИ


Uvаzhаemi gospodine / Uvаzhаemа gospozho,

Dnes, 11.04.2022g. v 12:48ch.
v Stolichnа regionаlnа zdrаvnа inspektsiya (SRZI) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 96-00-3324\1

Delovodstvo nа SRZI
04.05.2022
Столична регионална здравна инспекция
Сигнал код: SN:086341UN-NC
Коментари
Няма коментари