Сигнал № 0002837 / 05.03.2022
Статус: получил отговор

Тотален отказ от служебни задължения!

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Уважаеми д- р Пенчев, г-жо Балабанова
Въпреки невярните и базполезни ваши станови
ща, игнорирането на подписки ,жалби и др.към
ВСИЧКИ институции , отказвам да живея в кочина ! Напомняйки Ви че прикриването на нарушения е престъпление настоявам незабавно да санкционирате нарушителите!!!
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:614864TQ-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
07.03.2022
Столична регионална здравна инспекция
Регистриран документ в СРЗИ
Уважаеми господине / Уважаема госпожо,

Днес, 07.03.2022г. в 16:35ч.
в Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 96-00-2425\2

Деловодство на СРЗИ


Uvаzhаemi gospodine / Uvаzhаemа gospozho,

Dnes, 07.03.2022g. v 16:35ch.
v Stolichnа regionаlnа zdrаvnа inspektsiya (SRZI) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 96-00-2425\2

Delovodstvo nа SRZI
Коментари
Няма коментари