Сигнал № 0002328 / 07.06.2021
Статус: изпратен

Неправилно паркирани ППС на ул. "Панорама София" №6

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Повод за настоящият сигнал е ежедневното неправомерно паркиране на автомобили в района на Бизнес център Ричхил, на ул. "Панорама София" №6. Независимо, че са поставени пътни знаци, които регламентират организацията на движението, по цялото протежение на улицата има неправилно паркирани моторни превозни средства. По този начин се възпрепятства видимостта при излизане от паркинга, затруднява се движението и се създават предпоставки за ПТП. Апелираме за съдействие за отстраняване на неправилно паркираните ППС, въвеждане ред при паркирането и оказване на регулярен контрол по спазването на правилата за паркиране.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:438677IV-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари