Сигнал № 0002049 / 25.02.2021
Статус: получил отговор

Старо сметище

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
В с. Билинци в дерето под пътя, преди бившето училище, има старо сметище,още преди да се постави контейнера за смет.Боклуците са в дере , което отива към река Конска,и са потенциялна екологична бомба. Молим , да се вземат мерки за почистване и извозване на опасните отпадъци.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:755792QV-NC
Насочен към: Община Брезник
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
05.03.2021
Община Брезник
Отг: HelpBook.info - Старо сметище...
вх.№9400-547/05.02.2021 Васил Узунов кмет на Община Брезник тел. 077512434 факс 077513845
Коментари
Няма коментари