Сигнал № 0001960 / 15.12.2020
Статус: получил отговор

Състояние на улиците "Съвет на Европа" и "Балканджи Йово"

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
По време на временната организация на движението, свързана със строителството на третия лъч на метрото, настилките на улиците "Балканджи Йово" (в участъка от бул. "Цар Борис III" до ул. "Съвет на Европа" ) и "Съвет на Европа" бяха сериозно повредени от засиления трафик. Тези улици са важни за движението в квартала, тъй като са входящите точки за влизането в него. В момента, на места, паветата са силно пропаднали и образуват дълбоки ями.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:876358NZ-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
04.02.2021
Столична община - Район "Красно село"
SN:876358NZ-NC
Възлагането на ремонтните работи се извършва по предложение на районните администрации. Сигналът e изпратен до район "Красно село" за проверка и становище.
Коментари
Няма коментари