Сигналът е деактивиран по желание на неговия подател.