Сигнал № 0001746 / 27.07.2020
Статус: изпратен

Разрушаване на 100 годишна, каменна сграда на гара Нова Загора.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Национална компания " Железопътна инфраструктура" е сключила договор за реконструкция и модернизация на гаров комплекс Нова Загора. Необходимо е при изпълнението да се съобразят с мнението на новозагорци при ремонтите да не се събаря 100- годишната, каменна гара, а да се ремонтира и модернизира. Обновяването и въвеждането на нови интелигентни системи може да се извърши без изграждане на ново приемно здание- тип павилион.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:717357IH-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари

ivradema ( преди 1 месец )

История на гарата на Нова Загора Историята на гарата на Нова Загора логично съвпада с историята на железниците в България. Първата железопътна линия е построена през 1866 година и свързва градовете Русе и Варна. Нова Загора влиза в железопътната карта през 1874 г. с построяването на участъка, свързващ Симеоновград с Нова Загора. Тогава е изградена и първата железопътна станция в нашия град. Тя се е намирала в югозападния край на съвременна Нова Загора, на мястото на бившия Ремонтен завод. В строителството на железопътното трасе, а предполага се и на жп станцията взема участие и местното население, което изпълнява грубите изкопчийски работи. Любопитна подробност е, че един от хората, работили на трасето е Стоил Ив. Вучков – Стоил войвода. Железницата се е ползвала предимно за превоз на зърно, но от нея са се възползвали и хора, превозвани в белгийски вагони, тип пътнически каруци, по английски образец. Удобното пътуване е гарантирано от осветление с козлово масло и отопление с въглища. Железопътният транспорт в тогавашна България е ползван от представители на революционните комитети, подготвящи Априлското въстание като по релси до Нова Загора е било доставяно оръжие от Одрин и Цариград. По време на Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. жп станцията е напълно опожарена. „…от жп станцията бяха останали само жалки останки, купища от керемиди стояха на земята…“, казва съвременник на събитията. В кадастралната карта на Нова Загора от началото на 20 век на мястото на настоящата гара няма нищо. Нейното строителство започва през 1912 г. и завършва през 1918 г. Съществуват две снимки на гаровия персонал от началото на 20 век и от 1932 година, на които се вижда и част от южната фасада на сградата. По късно през 1954 до 1959 година тече реконструкция на сградата до вида, в който я познаваме и днес. Знак за това е поставеният надпис на мозайката на входа на чакалнята. С благодарност за подготовката на материала към служителите на Исторически музей Нова Загора, Библиотека при НЧ „Д. П. Сивков“ и Антоанета Генчева.
1 - 1 от 1