Сигнал № 0001398 / 13.01.2020
Статус: получил отговор

Неизградено улично осветление

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Пред входовете Б, В, Г и Д на бл. 815 в жк Люлин 8 няма изградено улично осветление, което създава предпоставки за чувство на страх при прибиране по тъмно.
Входовете са населени предимно с малки деца и възрастни хора.

Моля да бъдат взети мерки за изграждане на осветление.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:499864BR-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
09.03.2020
Столична община - Район "Люлин"
SN:499864BR-NC
ИЗПРАЩАМЕ ПИСМО ОТНОСНО НЕИЗГРАДЕНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПРЕД БЛ.815 ЖК.ЛЮЛИН-8 ПОДПИСНАО ОТ Д.ЗЛАТАРОВА
Коментари
Няма коментари