Сигнал № 0001211 / 08.10.2019
Статус: изпратен

Втори стълб на пенсионната система

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Уважаеми народни представители,
Уважаеми Председател на комисията по социална политика,
Повече от 10 години създадения втори стълб на пенсионната система получава държавни средства със замисъла да увеличи средствата, които работодателите и самоосигуряващите се лица отделят за времето. когато ще бъдат извън системата на трудовия пазар и работната сила. Предимно държавата влага средства в избраните пенсионни дружества, които са призвани да увеличат тези средства и да осигурят "Втора пенсия" на участниците в трудовия процес и производството на материални блага. Тези пенсионни дружества, получавайки средства би следвало да инвестират тези държавни ресурси в дейности и фондове за да гарантират печалба. В същото време ръководствата на тези пенсионни фондове получават заплати, осигуряват се здравно и пенсионно със средствата , които държавата им е осигурила, поддържат офиси и ползват автомобили със средствата, които държавата им е предоставила за да гарантират приходи. Същите пенсионни дружества трябваше да започнат изплащане на "втора пенсия" през 2018г. След намесас на Комисията по социални дейности към Народното събрание им беше дадена отстъпка от 2 години с въвеждането на таблица за придобиване на права по получаване на "втора пенсия" след 2020г.Това даде възможност на пенсионните дружества, които широко рекламираха колко дялове получава осигуреното лице с предоставените им финансови средства и колко висок е дялът на нарастване на тези средства след инвестирането им. С приближаването на сроковете по изплащане на "втора пенсия" изведнъж доходността на дяловете започна да се понижава и дори достигна ниминала на внесените от държавата средства. Това означава, че повече от 10 години държавата е изхранвала едни структури, които не са внесли никаква полза, а и се противят да изплащат "втора пенсия" защото визията на тяхното създаване била 2040г. ( по дуните на Председателя на частните пенсионни фондове).
Считам, че е крайно време Народното събрание да определи законодателна основа, която да задължи частните пенсионни фондове да започнат да изплащат "втора пенсия" или да върнат на хората средствата, които са ум били предоставени за управление и които ТЕ не са управлявали ефективно (безконтролно) защото това не са техни средства, а средства на обикновенния трудещ се и може би има други и по-успешни способи за управление на личните средства на работниците и служителите, а не управлението на тези средства от незаинтерисовани лица, каквито се оказаха частните пенсионни фондове, които обявяват доходност, но още не са започнали изплащане на "втора пенсия" и не са върнали на трудещите се и служителите акумулираните средства и не изплащат такива, а правят опити да отлагат изплащането на такива средства по разбираеми причини(ползваш ресурси без да носиш отговорност, получаваш възнаграждение и се облагодетелстваш без да носиш отговорност, защитен си от законодателя който отлага изплащането на "втора пенсия" и ти дава отсрочка да намалиш цените на дяловете на тези, които им предстои да си получат средствата, и най-важното..."другите след нас да се оправят".
Искрено се надявам с изключителна отговорност Комисията по социалната политика на Народното събрание да преразгледа решенията си за отлагане решаване на проблема и призовавам Председателя на комисията- г-н Хасан Адемов ( когото съм оценил като голям специалист и искрено уважавам) да престане с отлагането на решаването на проблема както вече го направи преди 2 години. За мен лично решаването на проблема е важен и ме лишава от ресурс, който ми е необходим и от който досегашните решения на народните представители ме лишават според мен неоснователно. Искам да напомня, че това не засяга единични случаи , а стотици хиляди български граждани.
Искрено се надявам да имате търпение за да прочетете написаното и да предприемете законодателни действия, които да определят правилата за изплащане на "втора пенсия" т. нар. Втори стълб на пенсионната система и да задължите частните пенсионни дружества да започнат връщането на акумулираните средства на истинските им собственици!Дано не се окажат след многогодишните им "усилия" под номинала на внесените от държавата средства!
С най-голямо уважение и вяра в справедливите ви решения в полза на народа като народни представители!
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:708513CK-NC
Насочен към: Народно събрание
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари