Сигнал № 0001207 / 07.10.2019
Статус: изпратен

Незаконен строеж с груби нарушения на ЗУТ

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
В кв. горубляне, бул. Самоковско шосе 26 се строят две жилищни кооперации в нарушение на ЗУТ.
Най грубите нарушения, узаконени от главния архитеткт на община Младост Стефан Стефанов, който е разрешил да се строи в разрез със закона са:
Сграда А е с дълбочина над 22м. Същата започва скосяване на 17м, което е нарушение на по долу описания член от ЗУТ.
Раздел IV.
Правила и нормативи за разполагане на сградите на основното застрояване

5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Нормативите за разстояния до страничните граници на урегулираните поземлени имоти по ал. 1 и 2 се прилагат за сгради с дълбочина до 16 м. За частта от сградата с по-голяма дълбочина към разстоянията до страничните граници на урегулираните поземлени имоти по ал. 1 и 2 се добавя 30 на сто от увеличената дълбочина над 16 м. В урегулиран имот с лице към две улици разстоянията за дълбочината над 16 м се увеличават, докато достигнат стойност с 2 м по-голяма от норматива за разстояние до странична граница по ал. 1 и 2.

2. Нарушение
Не спазен % озеленяване според устройствената зона
Парцела попада в две зони – СМФ1 и ЖМ. Според ЗУТ минималния % озеленяване и на двете зони е 40%.
В зона СМФ няма дори 10% озеленяване от площа на парцела.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:029313WP-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари