Сигнал № 0001062 / 12.08.2019
Статус: получил отговор

Ежедневно вдигане на шум

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Незаконно изградена “беседка” със саморъчно направено барбекю в междублоковото пространство на бл. 206, 205 и 204, жк Фондови жилища, гр. София, в непосредствена близост до детска площадка, където играят деца. Ежедневно се събират компании от хора, които палят огън, за да приготвят храна на “барбекюто”, създават предпоставки за пожари, консумират алкохол, взигат шум и не съобразяват ограничението за пазене на тишина след 22 часа. Ежедневно тероризират живущите в околните три блока хора, тъй като запоите често продължават до 0, 1, 2 часа през нощта, което нарушава правото на живущите на почивка и възстановяване.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:887763YR-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
07.10.2019
Столична община - Район "Сердика"
SN:887763YR-NC
По сигнал - Ежедневно вдигане на шум
07.10.2019
vitanski
2 месеца след сигнала няма предприети действия!
Два месеца след подаване на сигнала, все още не са предприети каквито и да е действия по премахване на тези незаконни обекти, напротив дори броят им се увеличава като вече в пространството са подредени и автомобилни гуми освен “беседката” и “барбекюто”.
Уточнение: тези обекти се намират в пространството между блокове 205, 206 и 207 и супермаркет “Кооп”/“Буров” в жк Фондови жилища.
28.11.2019
Столична община - Район "Сердика"
SN:887763YR-NC
Извършена проверка в жк Фондови жилища
13.12.2019
Столична община - Район "Сердика"
SN:887763YR-NC
Изпратено писмо относно нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите след 22.00 часа от компании, събиращи се в незаконно изградена беседка в междублоковото пространство на бл.206, бл.205 и бл.2014, ж.к. Фондови жилища, р-н Сердика
Коментари
Няма коментари