Сигнал № 0001014 / 16.07.2019
Статус: получил отговор

Нарушаване на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община от магазин "Дар", находящ се в гр. София, Община Красно село, ул. "20-ти април"

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Във връзка с подаден сигнал 108424UN-NC за нарушаване на чл.2 от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община от магазин "Дар", находящ се в гр.София, Община Красно село, ул."20-ти април" бих искал да Ви уведомя, че часовете за зареждане продължават да не се спазват като магазина се зарежда още в 6:30 часа. Моля да промените работното време и часовете за зареждане на магазина съгласно чл.2 ал.(3) от Наредбата, който пласи: "На територията на СО се забранява създаването на шум, който нарушава обществения ред или спокойствието на гражданите на обществени места в периода от 22.00 до 08.00 часа." Освен това моля да осигурите и спазването на тези часове, защото очевидно предписанията, направени при проверката на 03.07.2019 не са достатъчна мярка.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:328081WW-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
02.08.2019
Столична община - Район "Красно село"
Отговор
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с постъпил сигнал с код: SN 328081WW – NC приложено Ви изпращаме отговора на районната администрация.
 
С уважение,
Биляна панова
„Технически сътрудник”
Район „Красно село“-СО
София 1612, бул. „Цар Борис III“ № 124
Тел.: 02 895 11 02
 
 

Коментари
Няма коментари