Сигнал № 0001007 / 14.07.2019
Статус: изпратен

Сигнал - кабели с високо напрежение на детска плоюадка

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Уважаеми,

С нащоящото подавам граждански сигнал за нередност, относно следното:
Във Варна има множество детски кътове, и във всички по земята се влачат незащитени кабели с високо напрежение. Първите 2 снимки са направени до езерцето, а третата и четвъртата - на велоалеята в близост до сегашното положение на виенското колело, и всичко това на детския кът в Приморски парк. Кабелите са опасност за всички граждани, и най- вече децата. При нарушена изолация има риск от токов удар , и евентуална смътр, заради високото напрежение. Освен това кабелите, особено тези с кръгло сечение, са силна предпоставка са спъване на деца и възрастни, и причиняване на травми.
При който и да е от инцидентите изброени по- горе, отговорността носи общината заради контролът, който упражнява (или не ) върху увеселителните съоръжения.
Въпреки, че кабелите са провлачени, за да захранят частни увеселителни съоръжения, последните са върху общинска собственост. С цел обезопасяване, като гражданин и родител държа да се предприемат спешнк мерки. Прекарването на кабелите под земята, е може би единственото адекватно решение. Въздушни и покрити с плоскости кабели, ще загрозят, и няма да елиминират опасността, понеже съоръженията са на земята. Също така, е редно да извършите контрол на работите по вкопаване и в последствие на възстановяване на настилката!

С уважение
Димитър Димитров
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:298122ZK-NC
Насочен към: Община Варна
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари