Сигнализиране

Президент на Република България

гр. София, бул. "Дондуков" №2
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Президентът на републиката се избира пряко от народа за срок от пет години и съгласно Конституцията на Република България символизира единството на нацията и представлява държавата в международните отношения.

Президентът е самостоятелна институция в системата на държавните органи. Неговите правомощия са посочени в основния закон на страната.

Държавният глава не принадлежи към нито една от трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна, но взаимодейства с всяка от тях.

Държавният глава има право да отправя обръщения към народа и към Народното събрание. Чрез тях той изразява позиция като обединител на нацията.

Президентът информира обществеността и Народното събрание по основни въпроси на осъществяването на държавната власт в кръга на своите правомощия.

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
1 - 3 от 3
14.03.2021 Избори 2021 изпратен
19.05.2020 Ограда без функция, кой ли се е обогатил ? получил отговор
11.06.2018 Зов за помощ ! получил отговор
28.05.2020Приложено Ви изпращаме документ с изходящ номер Към 94-00-950-[2]/28.05.2020

25.06.2018Приложено Ви изпращаме документ с изходящ номер Към 92-00-342-[1]/25.06.2018

1 - 2 от 2