Сигнализиране

Министерство на туризма

гр. София, ул. Съборна №1
ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

24.08.2023
Здравейте, Приложено Ви изпращаме писмо с изх. № Т-94-А-60/23.08.2023 г. Поздрави!
17.08.2023
Здрвейте, Приложено изпращаме ви писм с изх. № Т-04-20-51/17.08.2023г. Поздрави! Министерство на туризма гр. София, ул. „Съборна" № 1 тел: 02/ 9046 809
28.07.2023
Приложено изпращаме ви писмо с изх. № Т-94-С-55/28.07.2023г.
21.07.2023
Здравейте, Вашият входящ номер е Т-94-С-55/21.07.2023 г. Поздрави!
17.07.2023
Здравейте, Приложено изпращаме ви писмо с изх. № Т-94-Д-39/17.07.2023г. Поздрави! Министерство на туризма гр. София, ул. „Съборна" № 1 тел: 02/ 9046 809
26.06.2023
Вашият вх. № Т-94-Д-39/26.06.2023г.
22.07.2022
Уважаеми г-н Тончев, Уважаеми господа, Във връзка с постъпило писмо в Министерство на туризма, приложено Ви изпращаме файл с изх. № Т-94-Н-39/22.07.2022г. С Уважение, Министерство на туризма гр. София, ул. „Съборна" № 1
1 - 8 от 8