Сигнализиране

Министерство на енергетиката

гр. София, 1000, ул. Триадица №8
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Мисията на Министерството на eнергетиката е да води прозрачна енергийна политика в защита на държавния и обществения интерес. Работи за утвърждаване на пазарните ценности в енергийния сектор и гарантиране енергийната независимост на страната.

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
1 - 2 от 2
02.08.2023 Спиране на тока, село Бобораци, град Радомир получил отговор
07.10.2018 Примери за корупция получил отговор
02.08.2023
Днес, 02.08.2023г. в 14:24ч. в Министерство на енергетиката (МЕ) е регистриран подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер Е-92-00-715 Деловодство на МЕ Информация за достъп до преписката на телефон: 02/9263 152 Dnes, 02.08.2023g. v 14:24ch. v Ministerstvo nа energetikаtа (ME) e registrirаn podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer E-92-00-715 Delovodstvo nа ME Informаtsiya zа dostap do prepiskаtа nа telefon: 02/9263 152
17.10.2018
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Приложено изпращам Ви писмо с което постъпилият от Вас сигнал в Министерството на енергетиката е препратен по компетентност на Столична община - принципал на "Топлофикация София" ЕАД.
1 - 2 от 2