Сигнализиране

Столична община - Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столична община - Район "Надежда"

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
първа << 1 2 >> последна
1 - 10 от 19
26.02.2021 Неправилно паркиране в зелени площи изпратен
14.11.2020 Постъпване в детска градина на класирани деца по време на пандемията получил отговор
08.11.2020 Непочистване на детска площадка получил отговор
21.10.2020 Паркиране в зелени площи до бл. 412 получил отговор
09.08.2020 Опасна конструкция на балкона получил отговор
16.07.2020 Неправилни паркиране на безплатно общинско място изпратен
12.07.2020 Изоставен автомобил получил отговор
31.03.2020 Несъбран боклук получил отговор
02.02.2020 Паркиране получил отговор
11.12.2019 Стари коли получил отговор
18.11.2020
УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА,
Във връзка с постъпил сигнал в администрацията на Столична община - район "Надежда", относно постъпване в детска градина на класирани деца по време на пандемията, Ви уведомявам, че цялата информация по запитването е достъпна в сайта на Столична община,в меню/Коронавирус 2019-nCov/Допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование, свързано с отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на МЗ за усложнена епидемична обстановка
Линк:

https://www.sofia.bg/web/guest/covid-19/-/asset_publisher/5mTkmwueyEMI/content/dop-lnenie-na-naredba-5-ot-2016-g-za-preducilisnoto-obrazovanie-sv-rzano-s-ots-stviata-na-decata-zapisani-za-zad-lzitelno-preducilisno-obrazovanie-v-c?redirect=%2Fcovid-19&inheritRedirect=trueС уважение:
Екип на Столична община - район "Надежда"
12.11.2020
Относно: Сигнал сигнал за замърсени площи в район "Надежда" - СО Във връзка със сигнал, постъпил в районна администрация "Надежда" чрез платформата "HelpBook", относно замърсяване на детски площадки, разположени в междублоковите пространства на бл. 261, бл. 263 и бл. 264 в ж.к. "Надежда" - 2ч., СО - район "Надежда", Ви изпращам писмо с отговор от администрацията. С уважение: Ванеса Кръстева, специалист:"Връзки с обществеността"
29.09.2020
Уважаеми господа,

Във връзка с постъпил сигнал в администрацията на район "Надежда", относно опасна конструкция на балкон, който се намира в частен апартамент по адрес : София , Толстой, ул.Йордан Хаджиконстантинов 40, вх Б, ет.6, ап.36, Ви изпращам писмо с отговор от ресорните експерти, изготвено на основание чл. 123, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), очакваме да бъдем информирани, като получим решението Ви по препратения сигнал.


С уважение:
Екип на район "Надежда" - Столична община16.04.2020
Паркиране
01.04.2020
Уважаема г-жо, Във връзка с постъпил сигнал в електронно писмо за администрацията на район "Надежда" , посредством уеб сайта на онлайн платформата HelpBоok.info, Ви уведомявам, че бихме искали да ни предоставите точен адрес, както и по-конкретна информация за категорията, към която се дели несъбрания отпадък,  за да бъде извършена проверка от ресорните служители на Столичен инспекторат - район "Надежда". Екипът ни остава на Ваше разположение! С уважение: Екип на район "Надежда" - Столична община
20.02.2020
Стари коли
14.02.2020
Писмо по компетентност до район "Надежда" с копие до "Контактен център", със сигнал СОА20-КЦ01-4445, относно: Необезопасен строеж застрашава живота на семейството ми и прави двора на къщата ни неизползваем в кв. Триъгълника, на ул. Дечко Узунов № 17, район Надежда
13.01.2020
По сигнал отрязано дърво пред заведение!? За да не им пречи на бизнеса!!!
19.09.2019
Отговор до "Контактен център" СО.
първа << 1 2 >> последна
1 - 10 от 16